top of page

• Simulation station

Vaardigheden uit de logistieke keten inoefenen

Platform

Wix

Klant

HOGENT

In

2023

URL

bottom of page